Bestickt, geknittert oder verspielt, edel schimmernd